Matt Irwin Womens Jersey  Displaying items by tag: phần mềm | Máy in mã vạch và mực in mã vạch Thành Đạt JSC
Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Displaying items by tag: phần mềm

Phần mềm in mã vạch

Các phần mềm in mã vạch cho phép bạn tạo ra bất kỳ số mã vạch cá nhân hoặc tuần tự, và in nhãn mã vạch đầy đủ màu sắc theo phong cách riêng của bạn, của bất kỳ kích thước hoặc hình dạng, hoặc lưu chúng như tập tin hình ảnh trong các định dạng ảnh phổ biến.

Các chức năng phần mềm rất nhiều tính năng, làm cho nó thực sự dễ dàng để thiết kế và in nhãn mã vạch, nhãn, thẻ của bạn chỉ trong một vài bước. Tạo đồ họa mã vạch trong vài giây. Máy in mã vạch sử dụng Máy in phun, Laser, In nhiệt trực tiếp, hoặc bất kỳ máy in mã vạch đặc biệt khác. Các hình ảnh được tạo ra bởi phần mềm mã vạch của chúng tôi 100% có thể quét được với bất kỳ máy quét.

Hiển thị một nhãn bên cạnh một mẫu dữ liệu để dễ dàng xem trước các nhãn khi bạn thực hiện thay đổi dữ liệu để đảm bảo thay đổi của bạn là cố ý và trong các lĩnh vực chính xác.

Tạo các truy vấn cơ sở dữ liệu đơn giản hay phức tạp để xem một cách nhanh chóng và dễ dàng dữ liệu hoặc xác định vị trí một bản ghi cụ thể trong một cơ sở dữ liệu.

Đơn giản hóa quá trình thiết kế nhãn từ việc thêm hình ảnh để xây dựng các kết nối cơ sở dữ liệu để giảm thời gian dành cho thiết kế và tăng năng suất.

Tạo và xem tùy chỉnh giao diện người dùng đầu cuối để nhập dữ liệu và in ấn nhãn để bảo vệ các thiết kế và chuẩn hóa nhập dữ liệu.

Cho phép bạn xem và so sánh các chi tiết của nhãn của bạn chẳng hạn như đối tượng của nó và tính chất của chúng, các nguồn dữ liệu, định dạng nhãn / trang, và thuộc tính tài liệu để nhân rộng dễ dàng thiết kế nhãn.

 

Subscribe to this RSS feed